Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.


Datum objave prenovilejnega spletnega mesta: februar 2011

Naročnik: Združenje turističnih agencij Slovenije g.i.z.

Priprava gradiva: Združenje turističnih agencij Slovenije g.i.z.

 


Izvajalec: Arctur d.o.o.

Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš

Projektni vodja: 
Metka Špacapan

Grafična podoba:
Damjan Mozetič

Programiranje:
Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Miha HočevarD


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


Arctur

ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.