Organizacijska struktura

Predsednik ZTAS: Matej Knaus

Podpredsednika ZTAS: mag.Sandi Brataševec in Miloš Vujadinovič.

Člani UO ZTAS: Mirjana Brajić, Andreja Medved, Simona Mele, Darja Pisanec, Milan Sajko in Filip Tobias kot predsednik Častnega razsodišča.

Strokovna podpora, generalni sekretar ZTAS: Mišo Mrvaljević.

 

Poslovnik o delu UO in funkcionarjev ZTAS

Poslovnik o delu skupščine ZTAS 

Pogodba o ustanovitvi

Pogodba GIZ ZTAS g.i.z.

Pravilnik Priznanje za življenjsko delo

Pravilnik Turistični delavec leta

Obrazec Predlog za podelitev priznanja ZTAS