Kodeks

Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi GIZ Združenja turističnih agencij Slovenije je bil sprejet

Kodeks poslovnih in etičnih pravil ZTAS.