Častno razsodišče

Predsednik častnega razsodišča: Filip Tobias

Člani častnega razsodišča: mag.Matija Babnik, Mirjana Brajić, Ingrid Miloš in Milan Sajko.

 

Pravilnik o postopku zaradi kršitev kodeksa poslovnih in etičnih pravil ZTAS

Dopolnitev sklepa o ustanovitvi in delovanju ČR ZTAS