Zakonodaja

Osnovni zakoni, ki urejajo področje delovanja turističnih agencij.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma Ur.l.RS št. 13/2018

Obligacijski zakonik, Ur.l.RS št. 83/2001

Zakon o varstvu potrošnikov, Ur.l.RS št. 130/2022

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), Ur. l. RS št. 59/1999Zakonodaja s področja turizma in gostinstva je objavljena na spletnih straneh Turistično gostinske zbornice pri GZS.

Zakonodaja s področja turizma in gostinstva