Poslanstvo

»Gnezdo ti lahko postane Svet.« (Alma Karlin)

Dobrodošli!

V našem gnezdu je danes cel Svet! ZTAS smo popotniki, ki odštevamo trenutke do naslednje avanture. ZTAS smo zanesenjaki, ki nam je turizem življenjski kredo. Kadar si pripovedujemo zgodbe o trenutkih, ko nam je spodneslo tla zaradi pariškega caféja, berlinskega spektakla, kairskega kaosa, španske strasti, japonskega zena, ameriške (po)polnosti, kubanske solidarnosti, ruske duše, … vemo, da nas druži nekaj posebnega. Živimo s turizmom in za turizem. Pred skoraj petnajstimi leti, ob ustanovitvi, je bilo v Zvezi turističnih agencij 12 članic. Danes ZTAS združuje že 50 agencij, ki skupno ustvarimo kar tri četrtine agencijskega prihodka v Sloveniji.

Združeni vemo in zmoremo več

V letu 2009 so slovenske turistične agencije organizirale potovanja za 724.000 domačih gostov (Statistični urad RS). Slovenci radi potujemo in slovenski snovalci turističnih poti, povezani v Združenje turističnih agencij Slovenije, stremimo k odkriti medsebojni razpravi. Na igrišču turističnega trga smo resda tekmeci, toda v garderobi ZTAS smo v resnici eno moštvo z istimi cilji: vzgajati poslovno odličnost in povezovanje, zagotavljati kakovost, spremljati in soustvarjati zakonsko in institucionalno podlago za delovanje, spodbujati ustrezno izobraževanje, ocenjevati razmere na trgu, krepiti vezi s tujimi sorodnimi združenji in – morda simbolno najpomembneje - dvigovati ugled turistične panoge, ki jo imamo za esperanto, »linguo franco« 21. stoletja.

Poslovni in etični kodeks ZTAS 

Med najpomembnejšimi poglavji ustanovitve Združenja turističnih agencij Slovenije je poslovni in etični kodeks ZTAS, ki predpisuje profesionalno in etično zavzetost turističnih organizatorjev za varnost in dobro počutje gosta. Končno zadovoljstvo s storitvijo je najvišja vrednota in poslanstvo članic ZTAS.

Kadar boš na rajžo šel, pridi nam povedat …     

V turizmu smo vsi na »ti«, zato komunikacija med združenjem in članicami teče hitro, jasno in zanesljivo. ZTAS je most med turističnimi agencijami in sfero javnega, ki  določuje poslovno okolje. ZTAS je po 15 letih močno in ugledno združenje s predstavniki v Gospodarski in Turistično gostinski zbornici, v Slovenski turistični organizaciji in v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov;

Ministrstvo za gospodarstvo in njegov neodvisni Direktorat za turizem tvorita institucionalni okvir, ki ga ZTAS aktivno spremlja in spreminja. Danes na ZTAS tudi iz Bruslja dnevno pripotuje paket svežih novic, s katerimi združenje postreže svojim članicam, saj je bilo Združenje turističnih agencij Slovenije leta 2008 v Valencii slavnostno sprejeto v ECTAA, Združenje nacionalnih skupnosti evropskih turističnih agencij.

V resnici nam vedno največ pomeni, da je naše gnezdo cel svet. Ko prihajamo, odhajamo in se spet vračamo, nikoli ne pristanemo na istem kraju. Spremenjen je, spremenjeni smo. In v tem je največji mik, kajne?

Vaš ZTAS

 

Pravila za vstop v ZTAS

Naslov:
Združenje turističnih agencij Slovenije g.i.z.
Dimičeva 13, SI - 1000 Ljubljana
Tel.:+386 (0)1 5898 229, Faks:+386 (0)1 5898 224
E-pošta: info@ztas.org, www.ztas.org
Milena Jagarinec