Članstvo v organizacijah

ZTAS je član in sodeluje z združenji in organizacijami:

  • ECTAA - The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (Združenje nacionalnih skupnosti evropskih turističnih agencij)
  • IATA - The International Air Transport Association (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov)
  • TGZ pri GZS - Turistično gostinska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije
  • STO – Slovenska turistična organizacija 
  • Alpe Adria Turizem in prosti čas