Očistimo Slovenijo v enem dnevu

datum: 10.03.2010

kategorija: Novice

V organizaciji društva Ekologi brez meja bo 17. aprila 2010 potekala največja vseslovenska prostovoljska okoljska akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu!


Namen akcije je v enem dnevu Slovenijo očistiti več kot 20.000 ton odpadkov. S projektom se bo vsaj 200.000 prostovoljcev za en dan povezalo v želji prispevati k čistejšemu okolju v naši državi, dolgoročno pa prispevati tudi k večji okoljski ozaveščenosti prebivalcev Slovenije ter izboljšanju zakonske ureditve na področju odpadkov.

V želji prispevati k čistejšemu okolju se je projektu pridružila tudi Slovenska turistična organizacija.

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je nastal kot civilna pobuda. V štirih mesecih je podporo projektu izkazalo že mnogo občin, komunalnih podjetij, šol, vrtcev, okoljskih organizacij, vladnih in nevladnih institucij ter podjetij, prek spleta pa tudi 35.000 posameznikov. Med ključnimi partnerji naj omenimo častne pokrovitelje projekta, predsednika RS dr. Danila Türka, predsednika Državnega zbora RS dr. Pavla Gantarja in predsednika Vlade RS Boruta Pahorja. Cilj projekta je združiti vse segmente slovenske družbe, da se nam pridružijo in po svojih zmožnostih pomagajo pri uresničitvi projekta.  

Ob pripravah na konkretno izvedbo projekta so se organizatorji spomnili tudi na TIC-e in lokalne turistične organizacije, ki kot občinski informacijski centri opravljajo v Sloveniji zelo pomembno nalogo.

TIC-i oz. LTO-ji lahko kot partnerji projekta sodelujejo na naslednje načine:

1.) V medijih bi radi promovirali, da se občani lahko prijavijo na čiščenje 17. 4. ali prijavijo divje odlagališče tudi v vseh TIC-ih. Prijava je mogoča na www.ocistimo.si in je zelo enostavna. Druga možnost je, da so v vsakem TIC-u dostopni natisnjeni obrazci, v katere lahko posamezniki vpišejo ime in priimek ter kraj bivanja (obrazec je priložen v priponki). Če želimo javnosti sporočiti, da se lahko občani, ki nimajo računalnika oz. interneta, prijavijo tudi v svoji najbližjem TIC-u, morajo biti za to pripravljeni prav vsi  TIC-i. Prosili bi vas, da vaš TIC odločitev o tem sporoči na info@ocistimo.si.

2.) V prvem tednu marca bomo izdelali zloženko v elektronski obliki. Ta predstavlja projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, namenjena pa je tudi ozaveščanju občanov o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov. Tudi vaš TIC bi prosili, da stiska določeno število zloženk za lastno uporabo in jih razdeli svojim članom. Na ta način boste podprli naš skupni projekt, hkrati pa tudi spodbudili svoje občane k bolj odgovornemu ravnanju z odpadki in jih na ta način ozaveščali.

3.) Do konca marca bomo za vsako občino pripravili kratko obvestilo, na katerem bo zapisano, kje so zbirna mesta za prostovoljce v vaši občini ter tudi vse ostale informacije, ki jih mora vedeti prostovoljec, ki se bo udeležil čistilne akcije. Prosili bi vas, da jih tudi vi posredujete svojim občanom. Posredovali vam jih bomo v elektronski obliki.

4) Izdelali in posredovali vam bomo tudi plakate, s katerimi bi radi tudi povabili občane k čiščenju na dan akcije in k prijavi divjih odlagališč v vaši občini na www.ocistimo.si.

5) Popišite divja odlagališča v vaši občini na www.ocistimo.si

6) Prevzemite zbirno mesto za prostovoljce, na katerem se bodo zbrali vaši zaposleni in drugi prostovoljci ter odšli na čiščenje divjih odlagališč (prijava zbirnih mest  na www.ocistimo.si pod rubriko Prijavi zbirno mesto za prostovoljce)

Vabimo vas, da tudi vaš TIC oz. LTO postane partner v projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Če združimo moči, lahko skupaj naredimo še več dobrega za našo Slovenijo.

V kolikor se boste odločili za sodelovanje, vas prosimo, da kontaktirate organizatorje akcije v najkrajšem možnem času na elektronski naslov info@ocistimo.si ali na telefonski številki 051 212 921 (ga. Petra Matos, koordinator projekta).

V upanju na vašo podporo vas lepo pozdravljamo!Slovenska turistična organizacija
Dimičeva ulica 13, SI - 1000 Ljubljana

01 589 85 62
01 589 85 60
masapuklavec
masa.puklavec@slovenia.info