Sklep o spremembi višine prijavnine

datum: 24.11.2004

kategorija: Novice


Združenje turističnih agencij Slovenije obvešča svoje članice, da je Upravni odbor ZTAS na svoji 33. seji z dne, 23.09.2004 sprejel sklep o priporočilu višine prijavnine.

Sklep 4:
Upravni odbor je izračunal okvirno višino manipulativnih stroškov posredovanja določenih storitev tako, da je upošteval stroške dela in druge relavantne stroške na slovenskem trgu. Ta višina je 3.000 SIT in UO ZTAS svojim članicam priporoča, da si na tej podlagi določijo lastne stroške posredovanja. Konkrektna višina prijavnine pa ostaja stvar poslovne politike posamezne članice.


UO ZTAS priporoča članicam, da prijavnino zaračunajo tudi pri letalskih dokumentih, kjer je le-to smiselno.