Uredba o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

datum: 16.07.2013

kategorija: Novice


 

Na spletni strani Turistično gostinske zbornice ( http://www.tgzs.si/sl/aktualne-informacije-za-ta ) je objavljena informacija o novi Uredbi o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh, Ur.list RS štev. 49/2013. Za potovalne agencije so predpisane globe v primeru kršitve pravic potnikov.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113514#!/Uredba-o-izvajanju-Uredbe-1177-2010-EU-o-pravicah-potnikov-med-potovanjem-po-morju-in-celinskih-plovnih-poteh